Dezvoltări

 Dezvoltări

,,Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile Şamşud şi Valea Pomilor, comuna Şamşud, jud. Sălaj” – finanţat din bugetul de stat, prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

 ,,Proiectare şi execuţie lucrări de modernizare a drumului comunal DC4A Şamşud, judeţul Sălaj” - finanţat din bugetul de stat, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

 ,,Modernizare şi dotare cămin cultural, loc. Şamşud, jud. Sălaj” – finanţat din fonduri europene, prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.

 ,,Construire sală de ceremonii funerare, comuna Şamşud, judeţul Sălaj” – finanţat din fonduri europene, prin intermediul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală

 ,,Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale” – finanţat din bugetul de venituri proprii al Agenţiei Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 ,,Înființare supraveghere video stradal cu camere IP” – finanțat din bugetul local, comuna Şamşud

"AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN SATUL ŞAMŞUD ŞI VALEA POMILOR" – finanţat prin Guvernul Ungariei.

"WIFI4EU – FREE WI – FI FOR EUROPEANS" - proiect European

PROGRAMUL OPERAŢIONAL PRIVIND SPRIJINIREA CATEGORIILOR DE PERSOANE CELE MAI DEFAVORIZATE CARE BENEFICIAZĂ DE MESE

"CALDE PE BAZĂ DE TICHETE SOCIALE PE SOPORT ELECTRONIC 2014 – 2020" – finanţat din Fondul de ajutor European destinat celor mai defavorizate personae

"CREAREA ŞI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ŞI EXCLUZII SOCIALE" – cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman

"DEZVOLTARE LOCALĂ REDUCEREA SĂRĂCIEI ŞI CREŞTEREA INCLUZIUNII ROMILOR" – finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014 – 2021

"CONSTRUIRE ŞI DOTARE BAZĂ SPORTIVE ŞAMŞUD, JUDEŢUL SĂLAJ" – Compania Naţională de Investiţii - CNI

"CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN ŞAMŞUD" – prin Program Operaţional Regional 2014 – 2020

"ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI LOCAL ÎN COMUNA ŞAMŞUD, JUDEŢUL SĂLAJ PRIN DOTARE CU ECHIPAMENTE TIC ŞI ITS ÎN COMUNA ŞAMŞUD, JUDEŢUL SĂLAJ" – prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă PNRR

"REABILITARE SEDIU PRIMĂRIE ŞAMŞUD SISTEMATIZARE VERTICAL, MODIFICĂRI INTERIOARE, REFAŢADIZARE" – prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă PNRR

"ACHIZIŢIONARE UTILAJE PENTRU LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ŞAMŞUD, JUDEŢUL SĂLAJ" – prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale AFIR – GAL TÖVISHÁT

"MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA FOSTULUI DISPENSAR ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI CABINET MEDICAL ÎN LOCALITATEA VALEA POMILOR, NR. 73, COMUNA ŞAMŞUD, JUDEŢUL SĂLAJ" – prin Compania Naţională de Investiţii CNI

RENOVARE ŞI ECHIPARE BIBLIOTECA RURALĂ DIN LOCALITATEA ŞAMŞUD, COMUNA ŞAMŞUD ÎN CADRUL ,,HUB – HABITATE UTILE ÎN

"BIBLIOTECILE DIN JUDEŢUL SĂLAJ"– prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă PNRR

"DOTARE CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI A UNITĂŢILOR CONEXE" – organizat de Ministerul Educaţiei şi UEFISCDI

"MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ŞAMŞUD, JUDEŢUL SĂLAJ" – prin Program Naţional de Investiţii ,,Anghel Saligny"

"PUNERE ÎN SIGURANŢĂ A DC4A AFECTAT DE CALAMITĂŢI ÎN COMUNA ŞAMŞUD, JUDEŢUL SĂLAJ" – Compania Naţională de Investiţii - CNI

"CONSTRUIRE PODURI/PODEŢE ÎN LOCALITATEA ŞAMŞUD" - prin Program Naţional de Investiţii ,,Angh el Saligny"

"ÎNFIINŢARE REŢEA DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA ŞAMŞUD, JUDEŢUL SĂLAJ" - prin Program Naţional de Investiţii ,,Anghel Saligny"

"ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA ŞAMŞUD" – prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă PNRR

PNRR

"REABILITARE ŞI PROMOVARE CASA TRADIŢIONALĂ ÎN COMUNA ŞAMŞUD, JUDEŢUL SĂLAJ" – prin Servicii de promovare a 12 rute culturale-turistice în cadrul programului România Atractivă

ASFALTARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA ŞAMŞUD

ASFALTARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA VALEA POMILOR

CONSTRUIRE GARAJ PENTRU UTILAJE

SCHIMBARE TÂMPLĂRIE LA PRIMĂRIA ŞAMŞUD

STAŢIE DE AUTOBUZ VALEA POMILOR

STAŢIE DE AUTOBUZ ŞAMŞUD

REABILITAREA ŞI PIETRUIREA STRĂZILOR

ÎNTABULAREA DRUMURILOR COMUNALE

AMENAJARE PARC – ZONĂ VERDE ÎN LOCALITATEA ŞAMŞUD

EXTINDEREA REŢELELOR ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE PUBLICĂ LOCALITATEA ŞAMŞUD, ZONA VIILOR

CAPELĂ MORTUALĂ, SAT VALEA POMILOR, COMUNA ŞAMŞUD, JUDEŢUL SĂLAJ

Șamșud

Comuna Șamșud este situată la limita nordică a judeţului Sălaj, la o distanţă de 28 km de municipiul Zalău (reşedinţă de judeţ), la 28 km distanţă de Şimleu Silvaniei şi la 79 km distanţă de Carei.