Dezvoltări

 Dezvoltări

,,Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile Şamşud şi Valea Pomilor, comuna Şamşud, jud. Sălaj” – finanţat din bugetul de stat, prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

 ,,Proiectare şi execuţie lucrări de modernizare a drumului comunal DC4A Şamşud, judeţul Sălaj” - finanţat din bugetul de stat, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

 ,,Modernizare şi dotare cămin cultural, loc. Şamşud, jud. Sălaj” – finanţat din fonduri europene, prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.

 ,,Construire sală de ceremonii funerare, comuna Şamşud, judeţul Sălaj” – finanţat din fonduri europene, prin intermediul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală

 ,,Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale” – finanţat din bugetul de venituri proprii al Agenţiei Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 ,,Înființare supraveghere video stradal cu camere IP” – finanțat din bugetul local, comuna Şamşud

Șamșud

Comuna Șamșud este situată la limita nordică a judeţului Sălaj, la o distanţă de 28 km de municipiul Zalău (reşedinţă de judeţ), la 28 km distanţă de Şimleu Silvaniei şi la 79 km distanţă de Carei.